Chủ Nhật, tháng 6 25, 2017

Mẫu biên bản bàn giao mặt bằng

Mẫu 1CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                                   
                                                                        *   *   *

BIÊN BẢN BÀN GIAO
Về việc bàn giao mặt bằng thi công cống bao đường Bùi Thị Xuân thuộc dự án Cải thiện Môi trường nước Thành phố Huế
Địa điểm : Đường Bùi Thị Xuân (Từ kiệt 266 đến kiệt 216)
     Căn cứ giấy phép thi công số 39/2016/GTVT-GP ngày 06/07/2016 do Sở GTVT tỉnh Thừa Thiên Huế cấp
     Căn cứ vào biên bản cuộc họp ngày 22/6/2017 về hoàn trả của gói thầu ICB1B và ICB3
Hôm nay, vào lúc 10 giờ 00 ngày 23 tháng 06 năm 2017 tại hiện trường gồm có
    1. Đại diện chủ đầu tư: Ban quản lý dự án cải thiện Môi trường nước Thành Phố Huế
        + Ông :Nguyễn Thanh Tuấn Anh             Chức vụ: Giám đốc
        + Ông :…………………………              Chức vụ:………….
+ Ông: Phan Ngọc Cương                        Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật
  2. Đại diện tư vấn giám sát: Liên danh Black & Veatch International, NSS và VIWASE
        + Ông :………………… Chức vụ: …………………….
+ Ông : Đỗ Thế Dũng Chức vụ: Giám sát hiện trường
   3. Tổng công ty đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC
+ Ông : Nguyễn Trí Dũng Chức vụ: Chỉ huy trưởng
+ Ông : Trần Hoàng Phúc Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật
   4. Liên danh Bạch Đằng, Thế Thịnh và Hà Mỹ Hưng
+ Ông : ………………….. Chức vụ: Chỉ huy trưởng
+ Ông : …………………. Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật
    III/ Nội dung bàn giao:
1. Đường Bùi Thị Xuân ( Từ kiệt 266 đến kiệt 216):
+ Nhà thầu UDIC hoàn trả xong đoạn từ đầu kiệt 216 đến gần kiệt 238
+ Đoạn từ kiệt 238 đến kiệt 266 đã lấy K98 lớp trên cùng trong pham vi thi công gói ICB1B
IV/Các ý kiến khác:
Trên mặt bằng thi công tuyến có gói thầu ICB1B và ICB3, nhà thầu UDIC sẽ đảm nhiệm hoàn trả cả 2 gói, các vẫn đề sau khi hoàn trả xong đưa vào sử dụng mà lỗi do gói nào thì gói đó chịu trách nhiệm. Nhà thầu Hà Mỹ Hưng sớm tiến hành bàn giao chất lượng mặt bằng cho nhà thầu UDIC từ đầu kiệt 266 đến kiệt 216 để nhà thầu UDIC có cơ sở hoàn trả.
    Biên bản lập xong lúc 11h thành 04 bản được các bên thông qua, các bên tham gia cùng nhất trí với nội dung trên thì ký tên.
BAN QUẢN LÝ CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG NƯỚC THÀNH PHỐ HUẾ
Giám đốc Cán bộ kỹ thuật
Nguyễn Thanh Tuấn AnhPhan Ngọc Cương  
   LIÊN DANH BLACK & VEATCH INTERNATION, NSS VÀ VIWASE                                    
Giám sát hiện trường           Đỗ Thế Dũng
TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐÔ THỊ UDIC
Chỉ huy trưởng Cán bộ kỹ thuật
 Nguyễn Trí Dũng

Trần Hoàng Phúc
LIÊN DANH BẠCH ĐẰNG THẾ THỊNH VÀ HÀ MỸ HƯNG
            Chỉ huy trưởng     Cán bộ kỹ thuật


Mẫu 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                                   
                                                                        *   *   *

BIÊN BẢN BÀN GIAO
Về việc bàn giao mặt bằng thi công cống bao đường Bùi Thị Xuân thuộc dự án Cải thiện Môi trường nước Thành phố Huế
Địa điểm : Đường Bùi Thị Xuân (Từ cầu Lịch Đợi đến kiệt 239)
     Căn cứ giấy phép thi công số 39/2016/GTVT-GP ngày 06/07/2016 do Sở GTVT tỉnh Thừa Thiên Huế cấp
Hôm nay, vào lúc 10 giờ 00 ngày 22 tháng 06 năm 2017 tại hiện trường gồm có
    1. Đại diện chủ đầu tư: Ban quản lý dự án cải thiện Môi trường nước Thành Phố Huế
        + Ông :Nguyễn Thanh Tuấn Anh             Chức vụ: Giám đốc
        + Ông :…………………………              Chức vụ:………….
+ Ông: Phan Ngọc Cương                        Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật
  2. Đại diện tư vấn giám sát: Liên danh Black & Veatch International, NSS và VIWASE
        + Ông :………………… Chức vụ: …………………….
+ Ông : Đỗ Thế Dũng Chức vụ: Giám sát hiện trường
   3. Tổng công ty đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC
+ Ông : Nguyễn Trí Dũng Chức vụ: Chỉ huy trưởng
+ Ông : Trần Hoàng Phúc Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật
   4. Liên danh Bạch Đằng, Thế Thịnh và Hà Mỹ Hưng
+ Ông : ………………….. Chức vụ: Chỉ huy trưởng
+ Ông : …………………. Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật
    III/ Nội dung bàn giao:
1. Đường Bùi Thị Xuân ( Từ cầu Lịch Đợi đến kiệt 185):
+ Trên tuyến đã thi công và hoàn trả xong ống GRP, ống HDPE từ Cầu Lịch Đợi đến kiệt 161 theo hiện trạng ban đầu
+ Đoạn ống HDPE từ kiệt 161 đến kiệt 185 đã lắp đặt xong ống và lấy K98 lớp trên cùng
+ Phần mặt đường ngoài phạm vi thi công không bị hư hỏng
2. Đường Bùi Thị Xuân (Từ kiệt 185 đến kiệt 239):
+ Đoạn ống GRP từ kiệt 185 đến kiệt 203 đã lắp đặt xong ống và lấy K98 lớp trên cùng.
+ Đoạn ống GRP từ kiệt 203 đến kiệt 239 đang tiến hành lắp đặt ống và chưa lấy K98 .
+ Phần mặt đường ngoài phạm vi thi công bị hư hỏng đang tiến hành bóc lớp áo đường bên phải tuyến ( hướng từ cầu Bùi Thị Xuân đến cầu Lịch Đợi)
IV/Các ý kiến khác:
Hiện tại trên mặt bằng công trình nhà thầu UDIC thi công phía bên phải tuyến đang tiến hành bóc lớp áo đường ngoài phạm vi thi công bị hư hỏng, phạm vi mặt bằng bị hư hỏng từ kiệt 185 đến kiệt 239 phía bên trái tuyến sẽ phối hợp nhà thầu Bạch Đằng và nhà thầu UDIC xác định bằng biên bản hiện trường.
    Biên bản lập xong lúc 16h thành 04 bản được hai bên thông qua, hai bên tham gia cùng nhất trí với nội dung trên và ký tên
BAN QUẢN LÝ CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG NƯỚC THÀNH PHỐ HUẾ
Giám đốc Cán bộ kỹ thuật
Nguyễn Thanh Tuấn AnhPhan Ngọc Cương  
   LIÊN DANH BLACK & VEATCH INTERNATION, NSS VÀ VIWASE                                    
Giám sát hiện trường           Đỗ Thế Dũng
TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐÔ THỊ UDIC
Chỉ huy trưởng Cán bộ kỹ thuật
 Nguyễn Trí Dũng

Trần Hoàng Phúc
LIÊN DANH BẠCH ĐẰNG THẾ THỊNH VÀ HÀ MỸ HƯNG
            Chỉ huy trưởng     Cán bộ kỹ thuật


Xem thêm

Thứ Ba, tháng 4 04, 2017

Thuyết lục nhân

Để thành công, cần có 3 yếu tố: Thiên thời, địa lợi, nhân hoà, trong đó yếu tố "Nhân hoà" là quan trọng nhất. Nhưng nhân hoà là những nhân nào, hoà với ai, hoà như thế nào mới là quan trọng. Các nhà tâm lý học đã chỉ ra "thuyết lục nhân", nghĩa là để thành công, từ việc nhỏ đến việc lớn đều cần có sáu loại người (nhân) sau. 


Một là phải có quý nhân phù trợ. Quý nhân là người nâng đỡ, tạo điều kiện cho bạn, giới thiệu bạn với ai đó. Họ là những bề trên của bạn, đối xử tốt với bạn. Tất nhiên, bạn phải là người tốt mới có quý nhân phù trợ. Xin đừng hiểu quý nhân phù trợ là trời, là phật hay một thế lực siêu nhiên nào đó. Đó có thể là sếp của bạn, người thầy của bạn, người giữ cương vị cao hơn bạn trong cơ quan…

Hai là cần có cổ nhân để chỉ dẫn. Cổ nhân là những người tuy không giúp bạn về tiền bạc hay nâng đỡ bạn như quý nhân, nhưng cho bạn những hài học quý giá, chỉ dẫn cho bạn đường đi nước bước. Họ không hẳn phải là người già. Đó có thể là thầy giáo của bạn, nhà tư vấn, người tiền nhiệm hay đơn giản chỉ là người bạn đã đi trước bạn một bước.

Dù có quý nhân phù trợ, có cổ nhân chỉ bảo, nhưng cái nhân thứ ba mới quan trọng. Đó chính là "bản nhân", tức chính bản thân bạn. Sự nỗ lực của chính bạn mới quyết định bạn có thành công hay không. Chính vì có bản nhân vững vàng, bạn mới nhận ra ai là quý nhân, ai là hiền nhân để cậy nhờ, hỏi han, xin chỉ giáo. Có người bản nhân yếu, nên gặp quý nhân mà không biết, ngồi cạnh cổ nhân chẳng khai thác được gì, ngoài chuyện tào lao.

Không ai có thể làm việc gì thành công mà không có hiền nhân. Hiền nhân là những người cùng chí hướng, sống chết cùng với bạn. Bạn hô có hiền nhân ủng hộ. Bạn làm, có hiền nhân làm cùng. Làm cùng nhau nhưng mỗi người theo đuổi một mục đích riêng, giữ miếng, thủ thế với nhau thì không phải hiền nhân.

Đừng quên rằng ở đời không bao giờ hết "tiểu nhân". Đó là những kẻ ghen ăn tức ở, ghanh ghét bạn, chọc phá bạn. Đừng ngạc nhiên hay tức giận, bởi tiểu nhân rất có lợi cho bạn. Nhờ tiểu nhân “chọc ngoáy” mà ý kiến của bạn, dự định của bạn được phản biện, bạn lại cẩn trọng hơn trong suy nghĩ, làm ăn. Thế là chính tiểu nhân đã giúp bạn hoàn thiện bản thân, tránh được tư tưởng chủ quan, lạc quan thái quá.

Thứ nhân cuối cùng trong lục nhân chính là "tình nhân". Đừng vội nghĩ về nghĩa xấu của hai tiếng tình nhân. Đó chỉ là người có tình với bạn, nặng lòng về bạn. Với tình nhân, bạn có thể dốc bầu tâm sự, dựa đầu vào vai họ để khóc mà không sợ người ta chê bạn yếu đuối, bạn hứng khởi la hét, không bị người đó nói bạn có vấn đề. Tình nhân là dòng nước mát bạn tắm khi nóng, là lò sưởi khi bạn lạnh, là miếng ngon khi bạn đói. Ai là tình nhân của bạn, bạn phải tự xác định.

sưu tầm
Xem thêm

Thứ Tư, tháng 11 02, 2016

Suy nghĩ trong anh

Em ạ.Gửi người chưa bao giờ thuộc về anh. Em khỏe chứ,anh ở xa quá anh không biết được.Anh không biết anh có được gọi mình là anh không vì anh còn yêu em nên anh tự xưng là anh đó.Ngày buồn kéo dài lê thê.Kéo hết năm này qua năm khác để cố xóa hình bóng em nhưng khó quá. Em bây giờ có tự do nữa đâu ,anh với em cùng quê cùng chung đường về nhưng ràng buộc với em thôi,anh còn một mình ôm hình bóng người con gái anh yêu.Anh gom lại từng kỷ niệm ,từng lời em nói với anh để đủ chèn vào đó suy nghĩ em chắc còn thương anh.Anh dùng từ thương không phải là nhớ vì anh chưa đủ để em nhớ đúng không.Nhưng anh sao lạ thế để người anh yêu lại không yêu anh nên anh tự đổ hết lỗi cho mình ,nhiều lúc anh nghĩ ừ thì là do anh hết .


Hạnh phúc nhé em,anh chúc em khi em không bao giờ là của anh nữa .Nghe nghẹn lòng anh quá, anh cầu mong em hạnh phúc nhưng cào xé trong tim anh ,vì anh nói với em nhiều, nhiều lắm là anh sợ mất em nhất. Sẽ không được nhìn hình bóng em đáng yêu thiết tha nữa ,sẽ không ai để anh cần cố gắng hơn nữa.Sẽ không ai để anh quan tâm nữa . Anh nhiều lần về quê mà buồn quá.Ngày xưa anh chẳng bao giờ đi xa hơn 40 cây nhưng nếu anh không yêu em một cách sâu sắc và đau khổ anh cũng chẳng phải vòng đi vòng lại qua nhà em nhiều như thế.Đừng có trách anh khi anh vẫn lưu luyến ,đừng có giận anh khi những  lúc say khướt anh vẫn nhắn tin cho em.Anh là con người mà anh cũng muốn được yêu ,được quan tâm lắm chứ.

Tháng 11 sinh nhật anh.Anh lại lớn thêm một tuổi .Anh từng nói sẽ trưởng thành .Anh chưa trưởng thành được...Vì anh còn nhớ và chưa biết khi nào quên được em như chính lúc xưa anh gặp

Xem thêm

Chủ Nhật, tháng 8 14, 2016

Cho tôi một lần

Cho tôi một lần được ngồi cạnh bên em
Nghe giọng nói,lắng nghe từng nhịp thở
Nghe tiếng cười trên bờ môi em đang nở
Vuốt tóc nhẹ nhàng,ôm vào lòng che chở có được không?

Cho tôi một lần nắm tay em bước giữa phố đông
Và trao nhẹ lên má hồng nụ hôn nồng say đắm
Cho tôi một lần cùng em nhìn về nơi xa thẳm
Cùng ước mơ một mái ấm gia đình

Cho tôi một lần cùng em thức giấc ngắm bình minh
Được một lần tựa vai nhau nhìn trời sao lung linh và mơ mộng
Để tôi cảm nhận những điều hạnh phúc giản đơn trong đời sống
Có em bên cạnh mình cuộc đời bỗng đẹp hơn

Cho tôi một lần được ôm em khi em dỗi,em hờn
Cùng chia sẻ nỗi cô đơn đêm vắng
Tôi sẽ luôn dõi theo em trong thầm lặng
Mong sẽ nhận lấy giúp em những cay đắng ưu phiền

Cho tôi một lần yêu em đến cuồng điên
Yêu như lúc đầu tiên con tim còn e ngại
Cho tôi một lần,một lần thôi,để em còn mãi mãi
Hạnh phúc bên người,em nhớ lại một người từng tồn tại đó là tôi

Sưu tầm
Xem thêm

Thứ Năm, tháng 8 11, 2016

Tình câm


Nỗi nhớ vẫn đeo đẳng từng đêm 
Đem lòng yêu nên tự mình đày đọa
Em có biết chăng anh yêu em hơn thế
Biết em lạnh lùng anh vẫn nhớ vẫn mong 

Ngày xưa anh còn khờ dại
Chỉ biết yêu rồi lại mộng mơ 
Em gái ạ ,anh mơ đơn giản lắm
 Anh sẽ cùng em những dịp về quê 

Em là thiên thần trong anh đó
Đi bên em anh vui nhường nào
Anh nhớ mãi em nói anh nhạy cảm
Tự ái nghe lấy vợ về chắc quản lắm đây 

Em ạ!Nếu có dịp quay về quá khứ
Đừng im lặng mà nói cho anh hiểu nghe chưa 
Cứ chọn lúc nào khi anh vui và mộng mơ nhất đấy
Đừng nói em không hợp mà là em sắp lấy chồng rồi anh

Bởi! Anh yêu em...anh sẽ hiểu được
Vì trên đời này tất cả đều có lý do của nó
Nhưng còn hơn là im lặng rồi ôm mỗi suy tư
Chút kỉ niệm anh gom lại cả đó ,gọi đó là mối tình câm.


Hoàng Phúc

Xem thêm

Xây dựng

Revit tổng hợp

Cơ bản

Phong thủy

Góc tâm hồn